2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Spotkanie Rady Młodzieży w nowej siedzibie Hufca Pracy

HP 5-15 Zduńska Wola

Omówienie regulaminu zabawy w grupach

30 stycznia 2019r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych w nowej siedzibie Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli, przy ulicy Szadkowskiej 6c.

 

Spotkanie rozpoczęła część integracyjna, podczas której młodzież wzięła udział w zabawie „Napisz list do..”. Zadaniem 4-osobowych zespołów było napisanie listu do przyjaciela, do Św. Mikołaja bądź partnera.

 

Młodzież podczas pisania listu do Św. Mikołaja

 

List musiał zawierać 10 wylosowanych wcześniej przez liderów grup wyrazów i zwrotów. Wygrała grupa która najszybciej uporała się z zadaniem. Celem zabawy było kształtowanie postaw sprzyjających współpracy w zespole oraz twórczego realizowania zadań.

 

Odczytanie listu do przyjaciela przez lidera zwycięskiego zespołu -  Przewodniczącego Rady  Młodzieży Macieja Koźbę

 

Opiekun Rady Młodzieży – Joanna Siemińska podsumowała działalność Hufca Pracy w  2018 roku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sukcesy i osiągnięcia uczestników w wielu dziedzinach, oraz  omówiła roczny plan pracy Rady Młodzieży.

 

Omówienie rocznego planu pracy przez Opiekuna Rady Młodzieży Joannę Siemińską

 

Głównym zadaniem członków Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych będzie pomoc Kadrze Hufca Pracy w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych, realizacja inicjatyw samorządowych oraz podejmowanie innej działalności ważnej z punktu widzenia młodzieży.

 

Spotkanie poprowadziła Joanna Siemińska -  Opiekun Rady Młodzieży.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Kadra Hufca Pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400