2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

I Wieluńska Regionalna Konferencja. Pracownik ze Wschodu- teraźniejszość i przyszłość.

MCK Wieluń

Otwarcie konferencji przez burmistrza Wielunia p. P. Okrasę

 

W dniu 31 stycznia 2019 r.  pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu na zaproszenie organizatora, którym byli Urząd Miejski w Wieluniu i agencja pracy Workprofit,  wzięli udział  w I Wieluńskiej Regionalnej Konferencji. Pracownik ze Wschodu- teraźniejszość i przyszłość.

 

Tematem przewodnim spotkania było zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: Europa Wschodnia i Azja oraz współpraca z urzędami i instytucjami rynku pracy. Poruszono także zagadnienia dobrej relacji na linii pracodawca i pracownik oraz jak te dwie strony mogą dojść do wspólnego konsensusu.  W VII panelach dyskusyjnych głos zabrali panowie  Z. Pawlak i T. Peterman autorzy projektu „Wschodnie DNA w zachodnim biznesie”, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej  w Łodzi, pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wieluniu i Urzędu Stanu Cywilnego w Wieluniu.

 

Pracownicy MCK w Wieluniu podczas konferencji.

 

Tekst : Piotr Pawlak

Zdjęcia : Krzysztof Marcinkowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400