2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Integracja międzypokoleniowa” – inicjatywa samorządowa

HP 5-5 Łódź

Młodzież podczas zajęć z pensjonariuszami

W dniu 31.01.2019r młodzież z Hufca Pracy 5-5 uczęszczająca do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w ramach inicjatywy samorządowej pt. „Integracja międzypokoleniowa” odwiedziła Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” mieszczący się przy ulicy Dojazdowej 5/7 w Łodzi.

 

Młodzież przy pomocy wychowawcy przygotowała uprzednio materiały oraz zaplanowała ćwiczenia plastyczne skierowane dla osób starszych. Były to m.in. kolorowanki dla dorosłych, wycinanki oraz proste zagadki logiczne. Uczestnicy podzielili między sobą  poszczególne zadania, za które wzięli odpowiedzialność.

 

Uczestnicy pomagają seniorom przy wycinaniu materiałów

 

Zajęcia przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej odbyły się w formie warsztatowej. Młodzież wyjaśniła na początku seniorom na czym będą polegały poszczególne ćwiczenia, następnie wszyscy uczestnicy zabrali się ochoczo do pracy. Niezwykle ciekawym ćwiczeniem okazało się przygotowanie przez seniorów  własnej wizytówki za pomocą dowolnych wycinków z gazet. Następnie każdy indywidualnie wypowiedział się na forum co przedstawia jego dzieło. Historie opowiadane przez seniorów bardzo zaciekawiły młodzież, która w dużym skupieniu wsłuchiwała się w opowiadane meandry życiowe osób starszych. Kolejnym zaproponowanym ćwiczeniem było wspólne kolorowanie rysunków przygotowanych wcześniej przez młodzież. Sprawiło to zarówno seniorom jaki młodzieży wiele radości.

 

Oglądanie kroniki

 

Uczestnicy Hufca mieli również okazję poznać specyfikę funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej. Dzięki opowieści Pani Katarzyny Ciesielskiej kierownika ds. terapeutów oraz zaprezentowanej przez nią kroniki młodzież dowiedziała się jak wygląda codzienne funkcjonowanie pensjonariuszy oraz poznała historię instytucji. Obecnie w domu przebywa 80 osób, a najstarsza pensjonariuszka będzie wkrótce świętować swoje setne urodziny.

 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie

 

Wspólnie spędzony czas z pensjonariuszami oraz nawiązanie z nimi kontaktu pozwoliły uczestnikom inicjatywy na przełamanie barier komunikacyjnych w relacjach z osobami starszymi oraz zniwelowały stereotyp osób w podeszłym wieku, na rzecz większej integracji międzypokoleniowej. Inicjatywa pozwoliła także na rozwój umiejętności organizacyjnych oraz wzajemnej, bezinteresownej pomocy młodzieży skierowanej na osoby starsze.

 

Tekst i zdjęcia: Sebastian Grzanka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400