2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Ukazywanie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni

HP 5-24 Rawa Maz.

Uczestnicy HP 5-24 podczas zajęć

Nasza codzienna obecność w cyberprzestrzeni, bez względu na to z jakich usług korzystamy, oprócz wymiernych, niewątpliwych korzyści niesie za sobą zagrożenia. Cyberprzestrzeń stała się miejscem bardzo aktywnych działań przestępczych. Masowość niektórych usług sprawia, że pewne metody ataku mogą mieć bardzo szerokie oddziaływanie i w rezultacie przynieść przestępcom ogromne zyski. W sposób oczywisty każdy internauta jest na nie narażony.

 

Dlatego w dniu 01 lutego 2019 roku uczestnicy z Hufca Pracy w Rawie Mazowieckiej uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych pt.: „Ukazywanie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni”. Spotkanie poprowadzili Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

 

Uczniowie w trakcie pogadanki

 

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, co to jest cyberprzemoc, jakie są jej rodzaje oraz konsekwencje psychologiczne i prawne stosowania cyberprzemocy. Na zakończenie zajęć uczestnicy prezentowali zasady bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni.

 

Autor tekstu i zdjęć: Kadra Hufca

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400