2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Realizacja Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych w MCK Łowicz

MCK Łowicz

Uczestnicy w trakcie zajęć

 

Dnia 1 lutego 2019 doradca zawodowy MCK Łowicz we współpracy z wychowawcą Hufca Pracy 5-22 przeprowadził spotkanie grupowe dla uczniów z drugiej klasy branżowej szkoły I stopnia o profilu wielozawodowym.

 

Tematem spotkania było określenie swoich predyspozycji zawodowych wystandaryzowanym narzędziem - Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych. W wykorzystanej do zajęć wersji jest 224 stwierdzenia, na które badani odpowiadają w skali od „zdecydowanie się nie zgadzam” do „zdecydowanie się zgadzam”. Narzędzie to stworzone przez specjalistów oprócz badania poziomu zainteresowań aż w 11 skalach, posiada dwie skale kontrolne służące do pomiaru wiarygodności wyników oraz określające stosunek ucznia do sytuacji niepewnych i reakcje jakie taka sytuacja wywołuje.

 

Po otrzymaniu wyników tego testu uczniowie dowiedzą się czy ich profil osobowości jest zgodny z którymś z profili typowych oraz jakie są zalecenia co do dalszej drogi edukacyjno – zawodowej.

Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych mogą być badane osoby zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnie, które ukończyły 16 lat.

 

Autor tekstu: Emilia Jastrząbek – doradca zawodowy MCK Łowicz

Autor zdjęć: Agnieszka Stanisławska - wychowawca HP 5-22 Łowicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400