2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Spotkania z rodzicami i pracodawcami

HP 5-3 Łódź

Wychowawca HP- Paulina Major z rodzicami uczestniczącymi w spotkaniu

06 lutego 2019 w PPP Aleksandrów Łódzki odbyły się  spotkania z rodzicami uczestników Hufca Pracy 5-3 z Łodzi, rodzicami osób zainteresowanych uczestnictwem oraz pracodawcami. Osobą prowadzącą była p. Paulina Major- wychowawca w 5-3 HP.

 

Spotkanie miało charakter informacyjny. Można było się dowiedzieć m. in. o ofercie edukacyjnej OHP, rodzajach praktyk, prawach i obowiązkach uczestnika OHP .

 

Na terenie Aleksandrowa Łódzkiego jest dużo młodzieży, która potrzebuje wsparcia nie tylko w nauce ale również w poszukiwaniu pracy, czy praktyk. Rodzice nie zawsze są w stanie pomóc swojemu dziecku.

 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rodziców, jak i pracodawców, którzy poszukują uczniów na praktyki, staże zawodowe.

 

Tekst:  Małgorzata Hulewicz- PPP Aleksandrów Łódzki, Paulina Major HP-5-3 Łódź

Zdjęcie:  Małgorzata Hulewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400