2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Warsztaty z uczniami szkoły zawodowej

MCK Pabianice

W dniu 06.02.2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy III szkoły zawodowej, którzy za kilkanaście tygodni opuszczą mury szkolne i rozpoczną poszukiwanie zatrudnienia na rynku pracy.

 

W zajęciach wzięła udział Pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Pabianicach, która opowiedziała o ofercie MCK oraz możliwościach pozyskania wsparcia przy poszukiwaniu pierwszej pracy (sezonowej lub na stałe). Uczniowie mogli na miejscu wypełnić ankietę poszukującego pracy, dzięki której pośrednik będzie miał możliwość kontaktowania się w sprawie zatrudnienia.

 

Dalsza część zajęć dotyczyła zdobycia przez młodzież wiedzy na temat poruszania się na rynku pracy po ukończeniu edukacji i uzyskaniu zawodu. Podczas spotkania młodzież mogła omówić możliwości wykorzystania efektywnych form poszukiwania zatrudnienia oraz poznać zasady pozyskiwania funduszy na założenie własnej działalności gospodarczej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje dotyczące możliwości wzięcia udziału w projektach unijnych, dzięki którym można podwyższać swoje kwalifikacje, realizować szkolenia zawodowe i odbywać staże.

 

 

W ramach porozumienia z dyrekcją szkoły oraz pedagogiem szkolnym planowane są kolejne zajęcia warsztatowe zarówno dla uczniów Szkoły Zawodowej jak i Technikum.

 

Tekst i zdjęcia: Iwona Brożyna – doradca zawodowy

Katarzyna Turek – Surowiecka – pośrednik pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400