2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” - program autorski w PPP Łęczyca

PPP Łęczyca

W dniu 05.02.2019 r. w PPP Łęczyca odbyło się spotkanie w ramach realizacji programu autorskiego pt. „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”. Autorami programu są pośrednicy pracy z PPP Łęczyca i PPP Aleksandrów Łódzki.

 

Zajęcia skierowane są głównie do młodzieży poszukującej pracy, osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Głównym celem spotkań jest pomoc uczestnikom - młodym ludziom - w określeniu ścieżki rozwoju i kariery, zapoznanie ich ze specyfiką obecnego rynku pracy, przekazanie wiedzy o tym, jak i gdzie szukać pracy, a także jak poprawnie przygotować CV i list motywacyjny. Ze spotkania można również wynieść cenne informacje dotyczące sztuki autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz, dodatkowo, wiedzę z zakresu  podstaw przedsiębiorczości. Każda osoba otrzymuje także wsparcie ze strony pośrednika pracy.

 

Spotkania mają charakter cykliczny i odbywają się zarówno w PPP Łęczyca jak i PPP Aleksandrów Łódzki, tak aby młodzież zarówno z Łęczycy jak i z Aleksandrowa Łódzkiego mogła z nich skorzystać.

 

Tekst: Agnieszka Sterlińska - PPP Łęczyca, Małgorzata Hulewicz - PPP Aleksandrów Łódzki

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400