2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych

MCK Ozorków

Doradca zawodowy podczas zajęć

Jaki wybrać kierunek studiów? Może lepiej udać się do szkoły policealnej albo ukończyć kurs zawodowy? A może by tak od razu po ukończeniu szkoły rozpocząć pracę lub poszukać stażu?

 

Te, oraz inne pytania dotyczące dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej rodzą się w głowie młodzieży kończącej za parę miesięcy naukę w szkole średniej. Dlatego też doradca zawodowy MCK Ozorków – Monika Pietruszewska w dniu 08.02.2019 udał się do ozorkowskiego liceum, aby przeprowadzić z maturzystami zajęcia grupowe. Podczas zajęć młodzież wypełniła kwestionariusz zainteresowań zawodowych.

 

Młodzież po opracowaniu przez doradcę zawodowego wyników badań otrzyma informację o swoich zainteresowaniach i predyspozycjach zawodowych w formie raportu zawierającego opis wyników uzyskanych w poszczególnych 11 skalach. Interpretacja wyników może być także poszerzona podczas konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym. Młodzież cierpliwie odpowiadała na każde z 224 pytań , ponieważ kwestionariusz zainteresowań zawodowych jest jednym z lepszych testów wskazujących na preferencje zawodowe.

 

Tekst i zdjęcie: Monika Pietruszewska – doradca zawodowy MCK Ozorków

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400