2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konsultacje indywidualne w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

MCK Pabianice

W dniu 07.02.2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach odbyły się indywidualne konsultacje  dla uczniów klasy III szkoły zawodowej.

 

 

Podczas konsultacji uczniowie mogli porozmawiać zarówno z doradcą zawodowym jak i pośrednikiem pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Pabianicach.

 

Doradca zawodowy rozmawiał z uczniami przede wszystkim o dotychczasowych doświadczeniach zawodowych i planach dotyczących dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

 

Uczniowie w trakcie rozmowy z pośrednikiem pracy mieli okazję uzyskać konkretne informacje na temat funkcjonowania MCK w Pabianicach oraz rodzajów prac najczęściej proponowanych młodzieży.

 

W ramach konsultacji uczniowie mogli na miejscu wypełnić ankiety poszukującego pracy, dzięki którym pośrednik będzie mógł udzielić im wsparcia w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.

 

 

Dla młodzieży uczącej się w szkole specjalnej spotkanie zrealizowane w znanym dla nich środowisku jest korzystną formą zapoznania się z instytucją oferującą wsparcie i pomoc potrzebną na rynku pracy, zwłaszcza młodzieży o specjalnych potrzebach w zakresie kształcenia.

 

Tekst i zdjęcia:   Katarzyna Turek – Surowiecka – Pośrednik pracy

Iwona Brożyna – doradca zawodowy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400