2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zajęcia z zakresu prawa pracy i przepisów BHP

HP 5-16 Sieradz

Inspektor Aleksandra Grzelak podczas zajęć z zakresu prawa pracy i przepisów BHP

 

W dniu 7 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  odbyły się zajęcia z zakresu prawa pracy i przepisów BHP,  przeprowadzone przez panią Inspektor Aleksandrę Grzelak z Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu.  

 

Poruszone zostały podstawowe  zasady prawa pracy i stosunku  pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika, rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązania, oraz urlopy wypoczynkowe.

 

Poprzez udział w spotkaniu młodzież zapoznała się także z podstawowymi uprawnieniami pracownika, w tym z zasadami: zatrudniania, wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę, należytego organizowania pracy, prowadzenia ewidencji czasu pracy, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

 

Tekst i zdjęcie: Jolanta Pietrzak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400