2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Ferie z OHP - Bezkonfliktowa komunikacja

HP 5-15 Zduńska Wola

Młodzież podczas zapoznawania się z polskim alfabetem palcowym

11 lutego 2019 r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli rozpoczął realizację autorskiego programu „Bezkonfliktowa komunikacja”. Głównym celem programu jest kształtowanie w młodzieży pozytywnych relacji międzyludzkich, m.in.  poprzez zapoznawanie jej z różnicami w spostrzeganiu, czynnikami zewnętrznymi zakłócającymi komunikację.

 

Młodzież w trakcie migania

W pierwszym dniu ferii młodzież zapoznała się z podstawowymi pojęciami z zakresu języka migowego, oraz z wybranymi problemami środowiska niesłyszących Wprowadzenia do tematyki programu dokonał Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak. Na zaproszenie Kadry Hufca Pracy warsztaty z języka migowego przeprowadziła Aneta Kuśmider – Pedagog Specjalny. Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyła się nauka posługiwania się polskim alfabetem palcowym – a w tym odczytywanie i prezentowanie podstawowych znaków pojęciowych języka migowego.

 

Uczestnicy warsztatów, Kadra Hufca Pracy, Pedagog Specjalny Aneta Kuśmider           

 

W trakcie zajęć młodzież zapoznała się z pojęciem „Kultury Głuchych”, stereotypami na temat ludzi niesłyszących. Dowiedziała się także, jakie znaczenie w codziennym życiu zarówno dla osób niesłyszących jak i słyszących ma dobra znajomość języka migowego. Dzięki miłej i wesołej atmosferze zajęcia były samą przyjemnością, co sprzyjało nabywaniu nowej wiedzy. Prowadząca warsztaty  nawiązała doskonały kontakt z młodzieżą, potrafiła zaciekawić i zainteresować wszystkich, nawet mało aktywnych i nieśmiałych. Uczniowie byli zaangażowani, chętnie wypowiadali się i zadawali pytania. Młodzież wyraziła  chęć udziału w kolejnych warsztatach, oceniając czas poświęcony na naukę języka migowego jako efektywnie wykorzystany.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400