2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Przygotowania do Walentynek

HP 5-23 Skierniewice

Uczestnicy HP 5-23 podczas warsztatów decoupage

W okresie ferii zimowych uczestnicy Hufca biorą udział w warsztatach decoupage. W dniu 13 listopada 2019 roku odbyły się zajęcia poświęcone przygotowaniom drobnych upominków z okazji święta zakochanych zwanych zwyczajowo Walentynkami.

 

Celem inicjatywy było zapoznanie uczestników z historią Święta Zakochanych oraz przygotowanie drobnych upominków dla wybranek, wybranków serca. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

 

Serce dla mojej Walentynki

 

To sympatycznie święto pozytywnie odbierane jest również w  Polsce. Dzięki temu  stało się okazją do okazywania sobie uczuć wzajemnej sympatii.

 

Tekst i zdjęcia : Anna Figat, Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400