2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Warsztaty w świetlicy MOPS

HP 5-16 Sieradz

Dzieci podczas zabawy pt. Kiler

W dniu 13 lutego w ramach ferii zimowych hufiec pracy 5 – 16 w Sieradzu przeprowadził warsztaty w świetlicy „U Żaków” MOPS.

W dniu 13 lutego w ramach ferii zimowych hufiec pracy 5 – 16 w Sieradzu przeprowadził warsztaty w świetlicy „U Żaków” MOPS.

 

Przenoszenie słomką ziarenek grochu na czas

Głównym celem warsztatów było pobudzanie do aktywności, integracja grupy, redukcja zachowań destrukcyjnych z jednoczesnym nauczaniem uczestników konstruktywnych form odreagowania napięć oraz wyrażania negatywnych uczuć. Zajęcia te polegały również na nauce umiejętności radzenia sobie z problemami ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego reagowania na krytykę i atak. Dzieci pracowały samodzielnie i w zespołach, biorąc udział w grach i zabawach ruchowych.

 

 

 

Rysowanie zwierzątek z zasłoniętymi oczami

 

Przeprowadzone zajęcia w sposób korzystny wpływają na zwiększenie spójności grupy i prawidłową komunikację, poprawiają nastrój, podnoszą gotowość do współdziałania. Zabawy, gry i ćwiczenia zostały wybrane i zmodyfikowane dla potrzeb grupy z uwzględnieniem wieku i możliwości rozwojowych uczestników. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach manualnych i ruchowych, które pozwoliły im na aktywne zdobywanie doświadczeń emocjonalnych i poznawczych oraz  do zastanowienia się i nazywania własnych spostrzeżeń i odczuć.

 

Tekst: Marta Chudecka

Foto: Magdalena Owczarek, Jolanta Pietrzak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400