2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Ferie na Przemysłowej rozpoczęte…

HP 5-2 Piotrków Tryb.

Uczniowie podczas tworzenia piramidy żywieniowej

11 lutego w świetlicy piotrkowskiego Hufca Pracy rozpoczęły się ferie dla młodzieży. W tym roku wypoczynek na Przemysłowej przebiegał pod hasłem „Żyj zdrowo – będzie kolorowo!”

 

Uczniowie podczas gry w cymbergaja

W ramach programu odbywały się zajęcia plastyczne, sportowe oraz zajęcia teoretyczne, podczas których poruszane były tematy związane ze zdrowym stylem życia. Uczestnicy otrzymali informacje o zdrowym odżywianiu, zbilansowanej diecie, chorobach wynikających z niewłaściwego odżywiania oraz braku aktywności fizycznej. Wspólnie podjęto próbę zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych oraz przezwyciężenie niechęci do czynnych odmian odpoczynku. Podopieczni Hufca zdobyła wiedzę dotyczącą higieny, prawidłowych nawyków żywieniowych, konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych.

 

 

 

Warsztaty plastyczne – tworzenie kartki walentynkowej

 

W zajęciach brała udział młodzież – uczniowie piotrkowskiego Hufca. Nasi uczestnicy pomagali wychowawcom przy organizacji zajęć.  Nasza propozycja jest alternatywną na  spędzenie  czasu wolnego podczas ferii i niezmiennie ciszy się dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym. Zajęcia trwały do końca tygodnia.

 

Katarzyna Gandziarowska - wychowawca 5-2 HP

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400