2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Ferie z OHP - zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych

MCIZ Zduńska Wola, MCK Łask

Zajęcia w Paprotni...

W ramach trwających ferii zimowych doradca zawodowy MCIZ w Zduńskiej Woli i MCK w Łasku, przeprowadzili cykl zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz preorientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zapolice spędzającej czas wolny. Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Beleń, Swędzieniejewice, Paprotnia i Ptaszkowice.

 

i Swędzieniejewicach

 

Podczas prowadzonych spotkań uczestnicy mogli lepiej się poznać i zintegrować oraz rozwijać umiejętności pracy w grupie. Zajęcia służyły doskonaleniu współpracy oraz wzmocnieniu poczucia własnej wartości. Młodzież zapoznała się także ze światem zawodów, ich podziałem ze względu na środowisko pracy, a przede wszystkim niezbędnymi wymaganiami oraz przydatnymi umiejętnościami potrzebnymi do pracy w konkretnym zawodzie. Różnorodność oferowanych zajęć pozwalała na rozwijanie zainteresowań i zachęcała do większej aktywności uczestników. Młodzież i dzieci mocno angażowały się w powierzone im zadania oraz chętnie brały udział w zaproponowanych przez doradców ćwiczeniach.

 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Niezgodzka – doradca zawodowy MCIZ w Zduńskiej Woli

Agnieszka Kobiera – doradca zawodowy MCK w Łasku

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400