2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Hufcowy maraton gier planszowych

HP 5-15 Zduńska Wola

Rozgrywki w szachy

Nieocenionym walorem skutecznej komunikacji międzyludzkiej  jest u kreatywne podejście do języka, czyli umiejętność zastępowania nieznanych lub zapomnianych słów czy zwrotów ich opisem. Umiejętność tę można rozwijać między innymi poprzez gry dydaktyczne.  20 lutego 2019r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował dla uczestników feryjnego programu „Bezkonfliktowa komunikacja” maraton gier planszowych.

 

Młodzież w trakcie gry planszowej „Aktivity”

Gry planszowe nie tylko wspomagają rozwój intelektualny, rozwijają spostrzegawczość, pamięć, orientację przestrzenną, logiczne myślenie, ale przede wszystkim uczą zasad  komunikacji międzyludzkich, zasad społecznych, wygrywania, ale też i bardzo trudnej sztuki przegrywania.

 

Omówienie zagadnień związanych z planowanymi zmianami w działalności Ochotniczych Hufców Pracy przez Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka

 

Celem zorganizowanego turnieju nie było wskazanie zwycięzcy bądź zwycięzców  poszczególnych gier, a wykształcenie w młodzieży szacunku do drugiego zawodnika, umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.  Spośród dostępnych gier i zabaw największym zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa „Aktivity”.

 

Wręczenie dyplomu „Zawodnika Fair Play” Emilii Brzezińskiej przez Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka

 

Zanim jednak młodzież przystąpiła do gry, Komendant Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak omówił  zagadnienia związane z  planowanymi  zmianami w zakresie kształcenia i wychowania, rozwoju zawodowego, poradnictwa i pośrednictwa pracy, realizacji szkoleń i projektów europejskich w Ochotniczych Hufcach Pracy w 2019r.

 

Młodzież podczas zabaw i gier planszowych

 

Na koniec spotkania odbyło się głosowanie na „Zawodnika fair play”. Dyplomem za „Godność, wytrwałość, prawość, opanowanie, zdecydowanie, szacunek i współpracę” podczas hufcowego maratonu gier planszowych wyróżniono Emilię Brzezińską.

 

Tekst i zdjęcia: Joanna Siemińska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400