2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Szkolenie Erasmus +

OSZ Skierniewice

Rozpoczęcie szkolenia – dyr Ryszard Targowski, p. Barbara Kuźmicka- Wrąbel – prowadząca szkolenie, Joanna Modelewska – organizator.

 

OSZ w Skierniewicach zorganizował dla kadry OHP szkolenie dotyczące programu Erasmus +. Spotkanie odbyło się 20 lutego w siedzibie Ośrodka. Udział w nim wzięło 24 pracowników zatrudnionych w  Łódzkiej Komendzie OHP.

 

Szkolnie otworzył Ryszard Targowski – dyr CEiPM w Skierniewicach, witając zaproszonych gości, m.in:  p. Magdalenę Legun –Wołosz z-cę Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi i p. Annę Laskowską - Dyrektor Biura Łódzkiej WK OHP oraz komendantów hufców i dyrektorów CEiPM wraz ze swoimi pracownikami. W przedsięwzięciu wzięły udział łącznie 24 osoby zainteresowane  realizacją w swoich jednostkach programu Erasmus +.  Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Opiera się  on na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. Udział w nim da możliwość  uczącym się zawodu podopiecznym OHP zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz sprawdzić i podwyższyć swoje umiejętności językowe.

 

Kadra OHP Łodź – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie poprowadziła Pani Barbara Kuźmicka – Wrąbel kierownik Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Omówiła z uczestnikami tematy odnoszące się do  naszej grupy odbiorców, tzn. Sektor I – Kształcenie i szkolenia  zawodowe, Akcja I Mobilność edukacyjna oraz Sektor II – Młodzież Akcja I Mobilność edukacyjna. Prowadząca zwróciła uwagę na główne założenia projektu Erasmus+ czyli: jakie podmioty mogą aplikować, istotę opisywania celów, znaczenie zarządzania projektem. Wskazała również  możliwości pozyskiwania partnerów oraz omówiła wniosek dostępny online.

 

Szkolenie zakończyła wspólna dyskusja na temat realizacji programu w praktyce. Była też możliwość indywidualnej konsultacji z prowadzącą szkolenie.

 

Tekst: Joanna Modelewska – OSZ Skierniewice;

Zdjęcia: Krzysztof Baranowski – CEiPM Skierniewice.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400