2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego „Zdrowo i bezpiecznie”

HP 5-13 Tomaszów Maz.

Gra w trambambulę

W dniach 18.02-22.02.2019 r. w drugim tygodniu ferii uczestnicy Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Mazowieckim uczestniczyli w programie edukacyjno-profilaktycznym „ Zdrowo i bezpiecznie” .

 

Przy stole bilardowym

Głównymi celami programu było: promowanie aktywności fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego, uświadomienie uczestnikom zagrożeń płynących z nadmiernego i nieprzemyślanego korzystania z Internetu, zapobieganie powstawaniu niepożądanych zachowań i postaw u młodzieży poprzez budowanie pozytywnych interakcji w grupie.

 

 

Na kręgielni

 

Program ten cechuje szerokie podejście do rozważania problemu spędzania czasu wolnego przez młodzież. Twórcy programu chcieli przy pomocy różnego rodzaju zajęć sportowo-rekreacyjnych pokazać jak przyjemnie, zdrowo, a przede wszystkim w gronie rówieśników spędzać czas wolny. Chcieli nauczyć zachowywania właściwych proporcji między czasem, który zostaje poświęcony na aktywność fizyczną, a czasem biernego siedzenia przed telewizorem, komputerem lub telefonem, położyli także duży nacisk na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - w domu, szkole, grupie rówieśniczej i bezpieczeństwo w Internecie, poszerzając je o zagadnienia problematyki społecznej (anoreksja, bulimia, ciąże u nastolatek).

 

Na lodowisku Areny Lodowej w Tomaszowie Maz.

 

Kadra hufca przygotowała dla swojej młodzieży wiele atrakcji sportowych: mogli oni na przykład skorzystać z możliwości rekreacji na lodowisku Areny Lodowej, na której na co dzień trenują reprezentanci Polski w łyżwiarstwie szybkimi i short tracku, mogli potrenować swoje umiejętności gry w bowling na Kręgielni Navi, mogli także wziąć udział w turnieju w Darta, boccię, trambambulę i bilard. Mieli także możliwość kształcenia różnych  umiejętności interpersonalnych podczas zajęć z doradcami zawodowymi oraz obejrzeć filmy z cyklu Nie zamykaj oczu  „Wpadka” i „Anoreksja”. Skorzystali także z  możliwości wyjścia do kina, co spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Czas spędzony na feriach w hufcu uznali za udany a cele zostały osiągnięte.

 

Autor artykułu: wychowawca HP 5-13 Karolina Henig

Autor zdjęć: komendant HP 5-13 Ireneusz Kołodziej, wychowawcy HP 5-13 Dorota Banaszkiewicz i Karolina Henig.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400