2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Program autorski „POZNAJEMY ZAWODY I PASJE DOROSŁYCH – FERIE Z OHP”

MCK Łask, MCIZ Zduńska Wola

Stoiska poszczególnych zawodów – profesji

W dniu 22.02.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach odbyły się ostatnie zajęcia oraz podsumowanie programu autorskiego „POZNAJEMY ZAWODY I PASJE DOROSŁYCH – FERIE Z OHP” realizowanego w dniach  18.02.2019 – 22.02.2019r.

 

Grupą docelową były dwie grupy młodzieży: ucząca się w wieku 15-18 lat. (10 osób) – I grupa i młodzież poszukująca pracy/młodzież niepełnosprawna w wieku 18-25 lat. (15 osób) – II grupa.

 

Zajęcia integracyjne

 

Na zakończenie staraliśmy się podsumować wszystko to, czego nauczyliśmy się na szkoleniach oraz pokazać młodzieży atrybuty poszczególnych zawodów – profesji poprzez bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami zawodów tj. Doradca zawodowy, Policjant, Strażak, Żołnierz, Wędkarz, Sędzia, Piłkarz, Bibliotekarz, Animator.

 

Po zakończonym spotkaniu doradca zawodowy MCK OHP w Łasku i doradca zawodowy MCIZ w Zduńskiej Woli wręczyli uczestnikom programu autorskiego zaświadczenia oraz pogratulowali ukończenia programu autorskiego.

 

Każda z osób otrzymała kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego zarówno grupowe jak i indywidualne. Cykl zajęć cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób, którzy chętnie uczestniczyli i pracowali podczas warsztatów.

 

Głównym celem programu autorskiego było:

·                     Zdobycie podstawowej wiedzy na temat rynku pracy w kontekście osób
z ograniczoną sprawnością intelektualną;

·                     Pozyskanie wiedzy dotyczącej sposobów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielniania;

·                     Wypracowanie postawy aktywności u osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz ich otoczenia;

·                     Zapoznanie uczestników z grupami zawodowymi;

·                     Zapoznanie uczestników z atrybutami poszczególnych zawodów – profesji;

·                     Zapoznanie z pracą zawodową własnych rodziców, oraz pracą rodziców innych uczestników;

·                     Poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane
z określonym zawodem.

 

Uczestnicy zajęć I grupy

 

Uczestnicy warsztatów poznali podstawowe informacje o rynku pracy w kontekście planowania kariery zawodowej, nauczyli się rozpoznawać bariery aktywizacyjne, a także zdobyli informacje o zawodach.

 

Tekst i zdjęcia : Agnieszka Kobiera - MCK Łask

Magdalena Niezgodzka - MCIZ Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400