2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Spotkanie Piłsudczyków na Przemysłowej

HP 5-2 Piotrków Tryb.

Wręczenie legitymacji nowym członkom Związku

25 lutego w świetlicy piotrkowskiego Hufca Pracy odbyło się spotkanie Młodzieżowej Grupy Piłsudczyków działającej przy naszym Hufcu na czele z prezesem Związku Piłsudczyków RP -Oddział Ziemi Łódzkiej płk Ryszardem Juśkiewiczem.

 

Prezes Związku wręczył nowym członkom legitymacje członkowskie oraz znaczek Związku z podobizną Józefa Piłsudskiego.  Po uroczystym przywitaniu nowych Piłsudczyków wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. – „My pierwsza Brygada”.

 

Piłsudczycy z panem Ryszardem Juśkiewiczem oraz Komendantem Hufca – Damianem Papiernikiem

 

Po części oficjalnej odbył się poczęstunek, podczas którego zostały poruszone kwestie działań na 2019 rok, m.in. wyjazd na Litwę oraz młodzieżowa wymiana polsko – litewska.

 

Katarzyna Gandziarowska

wychowawca 5-2 HP

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400