2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Warsztaty kompetencji miękkich dla uczestników Hufca

MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim, HP 5-13 w Tomaszowie Maz.

Uczestnicy Hufca podczas warsztatów

27 lutego 2019 roku w Ochotniczym Hufcu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się warsztaty kompetencji miękkich prowadzone przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego. Uczestnikami warsztatów była młodzież ze szkoły zawodowej, gimnazjum oraz szkoły podstawowej tomaszowskiego Hufca. Zajęcia odbyły się w ramach programu pt. "Młodzież na rynku pracy".

 

Podczas spotkania uczniowie obejrzeli film szkoleniowy pt. "Kompetencje miękkie, czyli co pracodawcy cenią najbardziej". Po obejrzeniu filmu odbyła się dyskusja na temat roli kompetencji  miękkich w życiu osobistym i zawodowym. Poprzez ćwiczenia grupowe uczestnicy zajęć poznali kompetencje twarde i miękkie, które są pożądane w zawodach wybranych przez nich w szkole.

 

Kompetencje twarde często określane są mianem bazowych, bez których nie mamy możliwości udziału w rekrutacji (na przykład znajomość języka angielskiego i posiadanie prawa jazdy kategorii B automatycznie wykluczają zatrudnienie osób, które tych wymagań nie spełniają).

 

Kompetencje miękkie z kolei są na ogół utożsamiane z konkretnymi zdolnościami. Pracodawcy traktują je jako cechy, które świadczą o poziomie kultury osobistej – zdolności zachowania adekwatnego do okoliczności.

 

Doradcy zawodowi zwracali szczególną uwagę na fakt, że o ile pracę zdobywamy dzięki twardym kompetencjom, to utrzymujemy ją głównie dzięki kompetencjom miękkim.

 

Kolejne zajęcia z uczestnikami HP w Tomaszowie Maz. Odbędą się w marcu i będą dotyczyć metod poszukiwania pracy.

 

Artykuł: Katarzyna Cander- doradca zawodowy MCIZ

Zdjęcia: Dorota Banaszkiewicz- wychowawca HP w Tomaszowie Maz.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400