2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

I Targi Akademickie w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz.

Uczestnicy i wystawcy na Targach

W dniu 28.02.2019r. w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej odbyły się Targi Akademickie. Organizatorem przedsięwzięcia była Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Akademickie Inicjatywy oraz Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

 

W Targach udział wzięło 17 wystawców. Oprócz szkół wyższych swoje stoiska miały Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.

 

Pośrednik pracy podczas spotkań z młodzieżą klas maturalnych omawiała zakres działalności jednostki OHP, przybliżyła pokrótce zainteresowanej młodzieży realizowane obecnie działania  przez MCK oraz udzielała informacji jak można skorzystać ze wsparcia pośrednictwo pracy w MCK.

 

 

Targi cieszyły się zainteresowaniem wszystkich  czterech szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego, a organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję przedsięwzięcia w przyszłym roku.

 

Tekst i zdjęcie – Wioleta Strulak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400