2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Pierwsze kroki na rynku pracy – zajęcia dla przyszłych absolwentów

MCK Łowicz

Pani pedagog i doradca zawodowy z młodzieżą

W dniu 1 marca 2019 doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Łowiczu Emilia Jastrząbek wraz z pośrednikiem pracy Sylwią Szaleniec przeprowadziły zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu z przyszłymi absolwentami.

 

Uczestnikami spotkania zorganizowanego we współpracy z panią Małgorzatą Stępień – pedagogiem szkolnym byli uczniowie ostatnich klas technikum tej szkoły. Przedstawiono im ofertę bezpłatnych usług dla młodzieży z zakresu rynku pracy: doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy dla młodzieży i szkoleń zawodowych realizowanych przez MCK w Łowiczu.

 

Pośrednik pracy przybliżył specyfikę swojej pracy oraz przedstawił zasady współpracy z lokalnymi firmami, agencjami pracy tymczasowej. Omówiono czym jest doradztwo edukacyjno - zawodowe i z czego młodzież może skorzystać w tym zakresie.

 

Pośrednik pracy udziela wskazówek uczestnikom

 

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję poznać swoje mocne strony oraz skłonności zawodowe uzupełniając Test inteligencji wielorakiej opracowany na podstawie teorii Howarda Gardnera odnoszącej się do ilorazu inteligencji intelektualnej i emocjonalnej w kontekście odniesienia życiowego sukcesu. Kolejnym wykorzystanym w trakcie zajęć narzędziem był profil zainteresowań, który określa rodzaj preferowanej pracy.

 

Młodzież wyraziła wdzięczność za przybycie kadry MCK i usatysfakcjonowana spotkaniem wyraziła chęć korzystania z usług jednostki.

 

Autor tekstu: Emilia Jastrząbek

Autor zdjęć: Emilia Jastrząbek, Sylwia Szaleniec

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400