2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Warsztaty edukacyjne - "Kultura bezpieczeństwa – prawna ochrona pracy"

HP 5-15 Zduńska Wola

Inspektor Krzysztof Bączkowski podczas zajęć

5 marca 2019 r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował pierwsze warsztaty edukacyjne w ramach programu „Pierwsza praca”.  Zajęcia „Kultura bezpieczeństwa-prawna ochrona pracy ” odbyły się w Zespole Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli. Spotkanie z młodzieżą  poprowadził Inspektor Pracy PIP Oddział Sieradz Krzysztof Bączkowski.

 

Wprowadzenia do programu dokonał Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z systemem ochrony pracy w Polsce oraz z prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez prezentację multimedialną prowadzący zajęcia  omówił podstawowe zagadnienia dot.: zatrudniania, wypłacania młodocianym pracownikom wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych, należytego organizowania pracy, prowadzenia ewidencji czasu pracy, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.

 

Zdobyta wiedza z zakresu prawa pracy i przepisów BHP zostanie wykorzystana przez młodzież podczas I etapu konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie”.

 

Tekst: Katarzyna Wajman

Zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400