2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Szkolny Dzień Kariery w Piątku

MCIZ Łódź, MCK Ozorków

Doradca zawodowy MCK Ozorków – Monika Pietruszewska

W dniu 5 marca 2019 doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi oraz pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Ozorkowie przy współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym zorganizowali Szkolny Dzień Kariery w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku. Odbiorcami wydarzenia była młodzież różnych kierunków zawodowych oferowanych przez szkołę.

 

Doradcy zawodowi MCIZ Łódź- Beata Zakrzewska oraz Joanna Zajfert przeprowadziły w dwóch różnych klasach zajęcia z zakresu przedsiębiorczości – „Rynek pracy i jego specyfika”. Zajęcia obejmowały tematykę aktywnego poruszania się po rynku pracy, wymogów współczesnego rynku oraz oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników.

 

Doradca zawodowy MCIZ Łódź – Joanna Zajfert

 

Doradca zawodowy MCK Ozorków – Monika Pietruszewska przeprowadziła wśród młodzieży grę edukacyjną – „Chłopska Szkoła Biznesu”. Jest to symulacyjna gra ekonomiczna wskazująca na mechanizmy rynku. Wymaga ona zaangażowania od graczy a w podsumowaniu młodzież samodzielnie definiuje podstawowe terminy dotyczące działania rynku.

 

Doradca zawodowy MCIZ Łódź – Beata Zakrzewska

 

W tym samym czasie pośredni pracy MCK Ozorków – Aneta Kołodziejska przedstawiała zainteresowanej młodzieży usługi świadczone przez OHP. Informowała o aktualnych trendach na rynku pracy oraz dostępnych ofertach pracy. Tłumaczyła jakie oczekiwania wobec niedoświadczonych pracowników stawiają pracodawcy oraz na jakie trzeba mieć kwalifikacje aby znaleźć satysfakcjonującą pracę. Zachęcała młodzież do korzystania ze strony internetowej OHP.

 

To kolejne nasze spotkanie z młodzieżą zamieszkującą tereny wiejskie, które – mamy nadzieję – zainspiruje młodzież do myślenia o swojej przyszłości zawodowej.

 

Tekst: Monika Pietruszewska – doradca zawodowy MCK Ozorków

Zdjęcia: Aneta Kołodziejska – pośrednik pracy MCK Ozorków

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400