2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Skierniewicki Dzień Maturzysty

CEiPM Skierniewice

Zaproszone osoby - trzeci od lewej Ryszard Targowski

W dniu 06 marca w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odbyła się XI edycja „Dnia Maturzysty”. Ideą spotkania jest promocja miasta Skierniewice jako miejsca sprzyjającego podejmowaniu decyzji zawodowych związanych z przyszłością oraz rozwijaniem swoich zdolności i umiejętności.

 

Podczas spotkania skierniewicka uczelnia zachęcała do podjęcia nauki na proponowanych przez nią kierunkach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Skierniewice - Krzysztof Jażdżyk. Natomiast Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach reprezentował dyrektor - Ryszard Targowski oraz doradca zawodowy - Krzysztof Baranowski.

 

Skierniewickie centrum na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową od wielu lat realizuje postanowienia wynikające z wyżej wymienionego dokumentu. Celem podpisanego porozumienia jest ustanowienie stałej współpracy w zakresie realizacji i promocji przedsięwzięć dotyczących projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, programów łagodzących skutki bezrobocia, propagowaniu przedsiębiorczości, promocji zatrudniania młodzieży.

 

Program „Dnia Maturzysty” obejmował wystąpienia prelegentów dotyczące kompetencji i zawodów przyszłości. Ciekawym punktem dla odbiorców przedsięwzięcia okazały się warsztaty maturzystów oraz porady doradców zawodowych. Tematyka warsztatów obejmowała tematy związane z prawem, bankowością, kreatywnym myśleniem aż po zagadnienia dotyczące medycyny.

 

Tekst i zdjęcia: doradca zawodowy – Krzysztof Baranowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400