2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Program autorski w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola, MCIZ Zduńska Wola

W siedzibie Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Zduńskiej Woli odbyły się w dniach 5-6 marca 2019 r. spotkania w ramach programu autorskiego pt „Dobry Start z OHP”.

 

Celem programu było przygotowanie uczestników do podjęcia pracy poprzez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rynku pracy, kształtowanie pro aktywnej podstawy w procesie pozyskiwania informacji o rynku pracy i mobilnego poruszania się po nim, przygotowanie uczestników do rozmów kwalifikacyjnych i metod pozytywnej autoprezentacji oraz poznanie aktualnych ofert pracy na lokalnym rynku pracy.

 

 

Spotkanie rozpoczął  pośrednik pracy od krótkiego omówienia zagadnień z rynku pracy a następnie doradca zawodowy omówił w teorii i w praktyce rozmowy kwalifikacyjne, sztukę prowadzenia rozmów, autoprezentacji itp.. Następnie uczestnicy musieli wcielić się w role i odbyć symulację rozmów z wszystkimi aspektami omawianym wcześniej. Ponadto każdy z uczestników musiał przygotować własne CV oraz poznać swoje mocne i słabe strony. Na zakończenie uczestnicy spotkali się z pracodawcą, który przedstawił swoją ofertę i omówił warunki zatrudnienia.

 

Młodzież bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyła w zajęciach.

 

Tekst: Sylwia Tęsiorowska

Zdjęcia: Sylwia Tęsiorowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400