2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wieluńskie Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych, Szkół Policealnych oraz Targi Pracy

MCK Wieluń, HP 5-21 Wieluń

Oficjalne rozpoczęcie targów

W dniu 5 marca 2019 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu wspólnie z I LO w Wieluniu i ZS nr 2 w Wieluniu zorganizowali „Wieluńskie Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych, Szkół Policealnych i Pracy”. Ponad 15 uczelni wyższych i szkół policealnych m.in. z Wrocławia, Częstochowy i Łodzi zaprezentowały swoją bogatą ofertę edukacyjną dla tegorocznych maturzystów.

 

Licznie przybyła młodzież mogła porozmawiać z przedstawicielami uczelni jak i również studentami poszczególnych kierunków. Największym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska szkół politechnicznych, choć i również uczelnie o profilu humanistycznym nie narzekały na brak zainteresowania.

 

Podczas targów

 

Wieluńskie targi jak podkreśliły władze powiatu, są doskonałym sposobem na zapoznanie się młodzieży z ofertą edukacyjną szkół wyższych dla mieszkańców powiatu wieluńskiego oraz do pogłębienia wzajemnie współpracy pomiędzy uczelniami a szkołami z Wielunia. Na zaproszenie OHP w targach wzięło udział  12 pracodawców, w tym największe  lokalne firmy : Korona Candles, Partol Group, Zugil.

 

Podczas targów

 

Pracodawcy zaprezentowali wiele ofert pracy w różnych zawodach i specjalnościach. Uczniowie planujący dalszą edukacje na uczelniach wyższych mieli możliwość uzyskania informacji o tym jakie kierunki dają możliwość uzyskania  zatrudnienia u lokalnych przedsiębiorców. Osoby poszukujące pracy miał możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. Targi odwiedziło około 450 osób.

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: Krzysztof Marcinkowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400