2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Skierniewickie Targi Edukacji i Pracy

CEiPM Skierniewice, HP 5-23 Skierniewice

Pracownicy CEiPM OHP w Skierniewicach wraz z dyrektorem

Miesiąc marzec dla Skierniewic jest okresem, w którym to mieszkańcy miasta mają możliwość wzięcia udziału w różnych przedsięwzięciach dotyczących edukacji i pracy. W okresie tym dwa razy  są organizowane targi edukacji i pracy.

 

Włączając się w kalendarz marcowych imprez w dniu 11 marca 2019 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w tym Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Skierniewicach był współorganizatorem targów edukacyjnych i pracy „InFuture”, które odbyły się na Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 30 wystawców z terenów powiatów skierniewickiego, łowickiego, rawskiego, z miasta Łodzi, Warszawy, Gdyni, w tym instytucje rynku pracy na terenie lokalnym oraz MBP w Skierniewicach. Wydarzenie to jest jedną z największych imprez organizowanych na terenie miasta Skierniewice, skierowanych do osób poszukujących zatrudnienia lub możliwości dalszego kształcenia podczas, którego w jednym miejscu można skorzystać z szeregu usług z zakresu rynku pracy i poznać osobiście kadrę realizującą działania na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych.

 

Młodzież odwiedzająca targi

 

Oferta wystawców zawierała prezentację różnorodnych kierunków kształcenia począwszy od służby w Marynarce Wojennej, a skończywszy na kreowaniu wizerunku zewnętrznego. Uczestnicy targów mogli dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia, poznać opinię słuchaczy placówek edukacyjnych i zapoznać się z ofertami pracy oferowanymi przez pracodawców, w tym jednostkę OHP.

 

Paulina Grzejszczak, Joanna Modelewska prezentujące ofertę EURES

 

Oferta Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach dotyczyła realizowanych projektów dla młodzieży, działań z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz form kursowych organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Skierniewicach. Ponadto upowszechniono działalność Ochotniczych Hufców Pracy w sieci EURES poprzez ulotki, broszury informacyjne i rozmowy indywidualne z osobami zainteresowanymi.

 

Targi zgromadziły około 500 osób, w różnym przedziale wiekowym.

 

Tekst: doradca zawodowy - Krzysztof Baranowski

Zdjęcia: Paulina Grzejszczak, Krzysztof Baranowski

 

 

Uczestnicy HP 5-23 na Skierniewickich Targach Edukacyjnych

HP 5-23 w Skierniewicach

 

Dnia 11-12 marca 2019 roku uczestnicy HP5-23 w Skierniewicach uczestniczyli w Skierniewickich Targach Edukacyjnych, które odbyły się na hali OSiR przy ul. Pomologicznej.

 

Uczestnicy HP5-23 na Skierniewickich Targach Edukacyjnych

 

Oferta targów skierowana była dla młodzieży klas trzecich gimnazjalnych i ósmych klas szkół podstawowych. Celem było zapoznanie młodzieży z ofertami szkół w regionie oraz wsparcie  młodzieży w podejmowaniu decyzji odnośnie  wyboru zawodu i szkoły. Uczestnicy mieli do wyboru oferty liceów, techników, zasadniczych szkół branżowych. Wśród wystawców znaleźli się Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Skierniewicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Skierniewicach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Skierniewicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, Zespół Szkół w Wolborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach i wiele innych szkół z których ofertami mogli zapoznać się nasi uczestnicy. Podczas targów  młodzież mogła zapoznać się z zadaniami zawodowymi , warunkami podjęcia pracy, możliwościami i szansami zatrudnienia oraz z płacami w poszczególnych zawodach.

 

Co dalej młody człowieku

 

Ponadto podczas targów uczestnicy mieli możliwość porozmawiać z uczniami, którzy kształcą się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz pobrać ulotki informacyjne.  Uczestnicy powrócili z targów z nowymi planami na swoją przyszłość, rozwój edukacyjny i zawodowy.

 

Tekst i zdjęcia: Anna Figat, Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400