2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

I etap konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

Pisanie testów z BHP

Hufiec Pracy 5-8 Radomsko na początku marca 2019 roku przeprowadził wśród swoich uczestników II i III grupy wychowawczej etap teoretyczny konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii BHP i prawo pracy, kucharz i fryzjer.

 

Głównym celem konkursu jest położenie nacisku na podniesienie poziomu przygotowania zawodowego, które należy ukierunkować pod względem potrzeb zawodowych. Konkursy dają możliwość sprawdzenia wiedzy przed zewnętrznymi egzaminami na tytuły kwalifikacyjne.

 

Konkurs BHP i prawo pracy odbył się w II grupie wychowawczej, do którego przystąpiło 20 uczestników. Był to sprawdzian wiadomości niezbędny w trakcie wykonywania pracy zawodowej.

 

Uczestniczki w trakcie przygotowywania surówki

 

Konkurs teoretyczny „Najsprawniejszy w zawodzie – kucharz i fryzjer” odbył się w III grupie wychowawczej do którego przystąpiło 18 uczestników (8 kucharzy i 10 fryzjerów). Celem konkursu było sprawdzenie poziomu opanowania wiadomości  w zawodzie kucharz i fryzjer.

 

Testy przeprowadzone zostały w ZSDiOŚ w obecności komisji konkursowej, która po sprawdzeniu testów, ustaliła wyniki i wyłoniła najlepszych, którzy wezmą udział w części praktycznej i etapach wojewódzkich.

 

Część praktyczna konkursu

 

W dniu 11.03.2019 r. odbyła się część praktyczna konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie – KUCHARZ”, do którego przystąpiło 8 uczestników w dwuosobowych zespołach.

 

Część praktyczna odbyła się w pracowni kucharskiej ZSDiOŚ. Konkurs polegał na wykonaniu tego samego zadania przez wszystkie zespoły. Było to przygotowanie dania obiadowego składającego się z zupy ogórkowej i zrazików w sosie warzywnym z kaszą gryczaną i surówką z białej kapusty.

 

Wszyscy mieli do dyspozycji ten sam przepis kulinarny, te same produkty, takie same przyprawy i jednakowe warunki pracy. Wykonane dania były bardzo zróżnicowane i o innych smakach. Każdy zespół inaczej przyprawił swoją zupę, zraziki i surówkę. Należy podkreślić, że wszystkie dania były smaczne i ładnie podane.

 

Zestawy obiadowe przygotowane przez uczestników

 

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić najlepszy zespół. Ostateczny werdykt przedstawił się następująco: I miejsce Oliwka i Magda, II miejsce Robert i Kasia, III miejsce Ewelina i Karolina, wyróżnienie Monika i Patrycja. Wszyscy dostali nagrody.

 

25 marca odbędzie się konkurs praktyczny „Najsprawniejszy w zawodzie – FRYZJER”, do którego przystąpi 6 uczestników.

 

Tekst: Ewa Smolarek

Zdjęcia: Agnieszka Kotarba

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400