2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Podsumowanie konkursu „Handlowiec Roku 2019”

HP 5-20, MCK


Wręczanie nagród finalistom konkursu „Handlowiec Roku 2019”

12 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs „Handlowiec Roku 2019”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Światowego Dnia Praw Konsumenta, który przypada na dzień 15 marca.

Celem konkursu „Handlowiec Roku 2019” było zwiększenie zainteresowania specyfiką zawodu sprzedawcy, kasjera, handlowca, przedstawiciela handlowego i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych, przede wszystkim w zakresie handlu.

 


Doradca zawodowy MCK OHP wygłasza prelekcję „Władza na rynku. Konsumenci. Przedsiębiorcy”

 

Młodzież ucząca się w zawodzie sprzedawca i handlowiec miała również okazję w tym dniu spotkać się z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Magdaleną Strugałą i wysłuchać prelekcji oraz obejrzeć prezentację multimedialną pt. „Władza na rynku. Konsumenci. Przedsiębiorcy”. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

 


Zwycięzcy konkursu Dominikowi Prymasowi nagrodę wręcza Komendant Hufca Pracy 5-20 Mieczysław Borkowski

 

Następnie wręczono nagrody najlepszym uczniom, którzy wykazali się największą wiedzą teoretyczną i praktyczną podczas konkursu. Nagrody w konkursie wręczali komendant Hufca Pracy 5-20 Pan Mieczysław Borkowski i Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie - Pani Małgorzata Karkoszka.

Nagrody w konkursie otrzymali:

I miejsce Dominik Prymas – uczeń klasy III TH ZSP w Wieruszowie

II miejsce Sandra Staroń – uczennica klasy III TH ZSP w Wieruszowie

III miejsce Klaudia Krzywańska – uczennica klasy III d ZSP w Wieruszowie (uczestniczka Hufca Pracy w Wieruszowie)

IV miejsce ex aequo:

Żaneta Mora – uczennica klasy III TH ZSP w Wieruszowie

Dominik Suchy – uczeń klasy III d ZSP w Wieruszowie

V miejsce Sandra Rosiak - uczennica klasy III d ZSP w Wieruszowie (uczestniczka Hufca Pracy w Wieruszowie).

Nagrody zostały ufundowane przez pracodawców, u których praktyczną naukę zawodu odbywają uczennice szkoły zawodowej o kierunku sprzedawca:

Anna Poślad

Anna Paprota

Michał Siwik

Grażyna Sabała

Marcin Leśniewicz

Magdalena Kowalczyk

Katarzyna Ostrowicz.


Uczniowie w trakcie spotkania podsumowującego konkurs „Handlowiec Roku 2019”

 

Konkurs „Handlowiec Roku 2019” był doskonałym sprawdzianem przed egzaminem praktycznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (A.18).

 

         Tekst i zdjęcia:

Kadra Hufca Pracy 5-20 z Wieruszowa

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400