2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy

5-15 Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli


Uczestnicy programu „Pierwsza praca”, podczas zajęć 

W dniu 13.03.2019r., Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował drugie zajęcia w ramach programu autorskiego „Pierwsza praca”. Zajęcia „Kultura bezpieczeństwa - Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy” odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

Spotkanie poprowadził Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu Krzysztof Bączkowski, zaś wprowadzenia do tematyki zajęć dokonał Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak.


Rozpoczęcie zajęć. Od lewej: Inspektor PIP Krzysztof Bączkowski, Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romuald  Krystyniak

Celem spotkania młodzieży z Inspektorem PIP było zapoznanie z czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy. Pracownicy młodociani, a w przyszłości  powinni umieć zidentyfikować źródła niebezpiecznych czynników, potrafić wymienić metody likwidacji lub ograniczania wpływu tych czynników, wiedzieć, jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, rozróżniać środki ochrony indywidualnej i znać ich przeznaczenie. Dużą część zajęć prowadzący poświęcił omówieniu konkretnych zdarzeń, wypadków przy pracy – w szczególności w pracy na wysokości, pracy z substancjami niebezpiecznymi.


Omówienie  konkretnych zdarzeń wypadków przy pracy przez Inspektora PIP w Sieradzu Krzysztofa Bączkowskiego

Warto  wiedzieć jak powinny być przechowywane niebezpieczne materiały oraz co musi mieć zapewniony pracownik zanim podejmie prace na wysokości, bo zarówno w pracy z substancjami niebezpiecznymi jak i na wysokościach, bezpieczeństwo jest priorytetem.

Tekst i zdjęcia: Joanna Siemińska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400