2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych w Łasku

MCK Łask, MCIZ Zduńska Wola, PPP Zduńska Wola


Pracownik OHP informujący młodzież o aktualnych ofertach

12 marca 2019 r. jednostki podległe CEiPM OHP w Sieradzu wzięły udział
w  VII Targach Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych, organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi – oddział w Zduńskiej Woli. Targi odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.

 

Targi zorganizowane były, aby pomóc uczniom w dokonywaniu wyboru szkół wyższych lub innej ścieżki zawodowej. Wielkimi krokami nadchodzi moment podejmowania ważnej decyzji o dalszym kierunku edukacji tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wybór dalszego kształcenia, jak i zawodu dla młodych ludzi jest niezwykle trudnym wyborem, a jest to przecież jedna z najważniejszych decyzji życiowych. Wielu młodych ludzi potrzebuje informacji i porad, które pomogą im odpowiedzieć na pytanie „Co robić w życiu?”. Podczas targów swoje oferty edukacyjne prezentowały szkoły wyższe z województwa łódzkiego. Targi były doskonałą okazją do spotkań, rozmów i dyskusji dotyczących szkolnictwa, kursów zawodowych oraz chociażby podjęcia tymczasowego zatrudnienia przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Młodzi ludzie mogli zebrać szereg informacji o uczelniach wyższych i programach edukacyjnych. Możliwość rozmowy z przedstawicielami stoisk pozwoli im podjąć decyzję o dalszej drodze edukacji i dokonaniu właściwego wyboru uczelni


Młodzież podczas targów

Mobilne Centrum Informacji w Zduńskiej Woli podczas targów informowało młodzież i zapraszało do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Tekst: Agnieszka Kobiera– MCK OHP w Łasku

Zdjęcia: Magdalena Niezgodzka – MCIZ Zduńska Wola, Starostwo Powiatowe w Łasku

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400