2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konkurs „Najsprawniejszy w Zawodzie” w zawodzie kucharz

HP 5-16 Sieradz

Uczestnicy konkursu - Najsprawniejszy w Zawodzie w 5-16 HP Sieradz

5-16 Hufiec Pracy w Sieradzu w dniu 18 marca zorganizował I etap konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie” w zawodzie kucharz. W tym roku eliminacje przeprowadzono w pięknie wyremontowanej, profesjonalnej pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2  w Sieradzu, dzięki współpracy i zaangażowaniu pani Marleny Woźniak, kierownika kształcenia praktycznego oraz pani Magdaleny Skoczylas.

 

Laureaci I miejsca - Żaneta Wawrzyniak i Patryk Pasierb

Konkurs składał się z części praktycznej i teoretycznej, w której uczniowie odpowiedzieli na 40 pytań testowych, uczestnik za każdą poprawną odpowiedź uzyskał jeden punkt. Część praktyczną konkursu rozpoczęliśmy od zapoznania z instrukcją obsługi profesjonalnego sprzętu udostępnionym na potrzeby uczestników konkursu. Następnie młodzież zapoznała się z przepisem dania konkursowego. Uczestników podzielono na 6 zespołów. Każda grupa przyrządzała udo drobiowe faszerowane pieczarkami i boczkiem, podane z sosem śliwkowym i kulkami ziemniaczanymi. Sposób ich przygotowania oraz podania bardzo się różnił wśród uczestników.

 

 

 

Uczestnicy podczas zmagań konkursowych

 

Ocena realizacji zadania praktycznego obejmowała następujące kryteria:

-umiejętności zorganizowania i przygotowania stanowiska roboczego,

-umiejętności rozumienia instrukcji roboczej,

-sprawności organizacyjnej i współpracy w zespole,

-jakości wykonanej pracy,

-oszczędności i poprawności przygotowania materiałów do wykonania zadania,

-estetyki i porządku na stanowisku pracy,

-zgodności wykonywanej pracy z zadanym tematem oraz umiejętności ekspozycji przygotowanej potrawy.

 

Uczestnicy podczas zmagań konkursowych

 

W czasie trwania konkursu członkowie komisji  wizytowali i obserwowali stanowiska robocze, rejestrując spostrzeżenia i uwagi. Zwracali szczególna uwagę na kryteria oceny wymagane na egzaminie zawodowym. Następnie wyłoniono zwycięzców i rozdano uczestnikom nagrody oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia. Zwycięski zespół Patryk Pasierb oraz Żaneta Wawrzyniak wezmą udział w II etapie konkursu czyli eliminacjach wojewódzkich.

 

Tekst: Marta Chudecka

Zdjęcia: Magdalena Owczarek, Jolanta Pietrzak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400