2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Hufiec Pracy 5-16 na targach edukacyjnych "Zaproście nas do siebie"

HP 5-16 Sieradz

Promocja działań sieradzkiego Hufca Pracy

W piątek 15 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II odbyły się targi edukacyjne dla kandydatów do szkół średnich pod hasłem „Zaproście nas do siebie”.

 

W imprezie wzięło udział kilkanaście szkół ponadgimnazjalnych z regionu, które w tym dniu chciały zaprezentować swoją ofertę edukacyjną uczniom ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjum. Pośród stoisk wystawienniczych odnaleźć można było również stoisko CEiPM OHP i Hufca Pracy 5-16 w Sieradzu, który promował na targach szkolnictwo zawodowe.

 

Młodzież przy stoisku CEiPM OHP w Sieradzu oraz HP 5-16

 

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli prezentacje wszystkich zaproszonych szkół a następnie mieli możliwość zaspokojenia swojej ciekawości poprzez indywidualne rozmowy z przedstawicielami szkół. Gimnazjaliści, mający w swoich planach naukę w szkole branżowej, skorzystali z możliwości zasięgnięcia informacji na temat wyboru zawodu, praktycznej nauki zawodu oraz wszelkich formalności związanych z podjęciem nauki i znalezieniu pracodawcy, u którego mogliby w przyszłości odbyć „ praktyki”.

 

Uczestnicy targów edukacyjnych

 

Wychowawca hufca pracy oraz doradcy zawodowi z CEiPM w Sieradzu zachęcali młodzież do odwiedzin naszych jednostek i skorzystania z usług, jakie świadczymy na rzecz młodzieży poszukującej swojej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

Tekst: Magdalena Owczarek

Zdjęcia: Magdalena Owczarek, Bogusława Grzelaczyk

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400