2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Uczestnicy HP 5-11 w Bełchatowie na warsztatach z organizowania gry miejskiej

HP 5-11 Bełchatów

Uczestnicy podczas części teoretycznej na temat gry miejskiej

W dniu 19.03.2019r. uczestnicy HP 5-11 w Bełchatowie wraz z kadrą wychowawczą wzięli udział w warsztatach z organizowania gry miejskiej. Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie ludzi aktywnych w ramach projektu „Tak dla tolerancji” współfinansowanego przez program Erasmus+.

 

Podczas zajęć nasi uczestnicy dowiedzieli się na czym polega gra miejska, na co należy zwrócić uwagę przy jej tworzeniu oraz jakich błędów uniknąć podczas jej organizacji.

 

Uczestnicy podczas pracy w grupach

 

Mieli także możliwość w grupach zaprojektować historię gry związanej z tolerancją lub dyskryminacją oraz wykonać jedno z zadań na tzw. punkcie kontrolnym. Po zakończeniu spotkania każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat poświadczający udział w warsztatach. Przed naszymi uczestnikami jeszcze jedno spotkanie warsztatowe dotyczące dyskryminacji, a na koniec czeka ich sprawdzenie zdobytej wiedzy w praktyce – będą tworzyć grę miejską dla uczniów swojej szkoły.

 

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Kaszewska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400