2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zajęcia profilaktyczne w Rawie Maz.

HP 5-24 Rawa Maz.

Uczestnicy HP 5-24 podczas zajęć

W dniu 20 marca 2019 roku uczestnicy z Hufca Pracy w Rawie Mazowieckiej  uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych pt.: „Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i zachowaniom agresywnym między uczniami”.

 

Uczniowie w trakcie pogadanki

Spotkanie poprowadziła  psycholog p. Justyna Trzcińska – Kuchta z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, natomiast wprowadzenia do tematyki zajęć dokonała pani Bożena Krawczyk – komendant Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej. Celem spotkania młodzieży z psycholog p. Justyną Trzcińską – Kuchtą było uświadomienie sobie różnic między złością, agresją i przemocą jak również zwrócenie uwagi na różne przejawy złości i agresji oraz na możliwości i sposoby radzenia sobie z nimi. Podczas zajęć uczniowie zdobyli umiejętności wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie i zostali zapoznani z nie agresywnymi sposobami rozwiązywania problemów emocjonalnych.

 

Psycholog w trakcie zajęć z uczestnikami

 

Na zakończenie zajęć uczestnicy wzięli udział w dyskusji na temat tego co by było, gdyby ludzie nie wyrażali w ogóle tak zwanych negatywnych uczuć (złość, gniew, niezadowolenie) i jakie dostrzegają pozytywne aspekty wyrażania złości, gniewu i niezadowolenia?

 

Autor tekstu i zdjęć: Kadra Hufca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400