2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Konkurs „Sprzedawca Roku”

HP 5-16 Sieradz

Uczestnicy konkursu Sprzedawca Roku

W dniu 20 marca 2019 r. roku HP 5-16 w Sieradzu wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym nr 2 zorganizował konkurs „Sprzedawca Roku”. Była to XII edycja konkursu do udziału w której zaproszono również  młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Złoczewa.

 

Omówienie zasad konkursu Sprzedawca Roku

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności, pogłębienie własnych zainteresowań zawodowych jak również przygotowanie do egzaminów zawodowych.

 

Uczestnicy podczas wykonywania zadań praktycznych

 

Dzięki wieloletniej współpracy i zaangażowaniu pani Marleny Woźniak kierownika kształcenia praktycznego oraz Sylwii Smorawskiej-Gierczyńskiej, nauczyciela przedmiotów zawodowych, zakres teoretyczny i zadania praktyczne są zawsze opracowywane w oparciu o wymagania egzaminacyjne oraz podstawę programową realizowaną w Szkole Branżowej I stopnia w zawodzie sprzedawca. Poziom konkursu był dostosowany do wiedzy i umiejętności uczniów kształcących się w danym zawodzie.

 

Wręczanie nagród uczestnikom konkursu

 

Na wstępie młodzież rozwiązywała test składający się z 40 pytań. Kolejno uczestnicy mogli zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie działań promocyjnych sprzedaży, obsługę klienta  wraz z  wystawieniem dokumentów sprzedażowych tj. sporządzeniu faktury VAT na podstawie wystawionego paragonu. Wszyscy uczestnicy przystępowali do kolejnych konkurencji. Zwyciężyła osoba, która zdobyła najwyższą ilość punktów zsumowanych z II etapów. Miejsce I zajęła Sylwia Swiniarska, II – Joanna Slipek, III miejsce Magdalena Pawlaczyk, natomiast IV -  Monika Pytel z ZSP w Złoczewie. Dla zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody i upominki rzeczowe.

 

Tekst: Jolanta Pietrzak

Foto: Marta Chudecka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400