2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Prawa i obowiązki uczestnika ruchu drogowego

HP 5-15 Zduńska Wola

Rozpoczęcie zajęć. Od lewej: Łukasz Borecki – egzaminator z WORD w Sieradzu, Komendant Hufca Romuald Krystyniak i młodzież

 

20.03.2019r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz najczęściej popełnianych błędów przez osoby zdające praktyczny egzamin na prawo jazdy w ramach programu autorskiego „Znam swoje prawa”. Wprowadzenie do tematyki zajęć dokonał Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak.

 

Zajęcia dla uczestników Hufca Pracy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach oraz uczniów tej szkoły przeprowadził Pan Łukasz Borecki - Egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.

 

Radzenie sobie z trudną sytuacją na drodze jest dużym wyzwaniem dla młodego kierowcy. Dlatego ważne jest, aby nabywał umiejętności przewidywania zagrożeń i unikania ich. Młodzież z dużym zainteresowaniem obejrzała prezentację multimedialną dotyczącą kolizji i wypadków na drodze oraz symulacji zachowania kierowcy po zażyciu różnych środków psychoaktywnych.

 

 

Łukasz Borecki- egzaminator z WORD w Sieradzu podczas prezentacji multimedialnej oraz uczestnicy zajęć

 

Celem zajęć było zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedzialnego postępowania  w różnych sytuacjach oraz miejscach. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy i na co w szczególności zwrócić uwagę.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Wajman

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400