2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Najsprawniejszy w zawodzie 2019” - eliminacje w Poddębicach

HP 5-15 Zduńska Wola

Małgorzata Stefańska z Firmy „Labor” (od lewej) i Wychowawca Hufca Pracy Katarzyna Wajman w trakcie omawiania zasad konkursu

W dniu 20 marca 2019 roku  siedmiu uczestników Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli z terenu powiatu  poddębickiego wzięło udział w eliminacjach powiatowych do Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Najsprawniejszy w zawodzie 2019”. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

 

Głównym celem konkursu było wykazanie się znajomością przepisów BHP, zagadnień z przepisów prawa pracy, a także propagowanie idei zmagań konkursowych jako działania dodającego młodzieży pewności i sprawności konkurencyjnej.

 

Uczestnicy w trakcie rozwiązywania testu

 

Wychowawca Hufca Pracy Katarzyna Wajman omówiła zasady Konkursu i przedstawiła skład komisji: Romuald Krystyniak- Komendant Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli i Małgorzata Stefańska-  Specjalista Bhp i Ppoż  z firmy „Labor”.

 

 

Romuald Krystyniak- Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli, Małgorzata Stefańska- Specjalista Bhp i Ppoż z firmy „Labor” w Poddębicach w trakcie wręczania dyplomów i nagród

 

Uczestnicy odpowiedzieli  na 30 pytań testowych przygotowanych przez Kadrę Wychowawczą Hufca Pracy. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce – Karolina Torzewska z Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego „AsPal”

II miejsce – Justyna Golec z Zakładu Fryzjerskiego „Beata”

III miejsce – Małgorzata Burska z Zakładu Fryzjerskiego A. Janiak

 

Pozostali uczestnicy reprezentowali zakłady: Sklep „Kubuś” i „Logicar”

 

 

Romuald Krystyniak- Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli, Małgorzata Stefańska- Specjalista Bhp i Ppoż z firmy „Labor” w Poddębicach, Wychowawca Hufca Pracy Katarzyna Wajman z uczestnikami konkursu.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsza trójka nagrody przygotowane przez Hufiec Pracy. Zwycięzcy zakwalifikowali się do etapu międzypowiatowego, który odbędzie się w Zduńskiej Woli.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Wajman

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400