2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Dzień Przedsiębiorczości 2019 w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów

Młodzież podczas spotkania z doradcą zawodowym MCK

 

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Wieruszowa w dniu 20 marca 2019 r. przeprowadził zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach szesnastej edycji programu Dzień przedsiębiorczości z  młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa, uczestnikami Hufca Pracy 5-20.

 

Zajęcia te miały za zadanie zmobilizować uczestników do zastanowienia się nad swoim przyszłym miejscem na rynku pracy. Doradca zawodowy przedstawił młodzieży kim jest człowiek przedsiębiorczy i jak wygląda jego rozwój zawodowy, a także starał się skonkretyzować oczekiwania młodych ludzi wobec rynku pracy.

 

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

Tekst: MCK Wieruszów

Zdjęcia: HP 5-20 Wieruszów

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400