2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

XIX Targi Edukacyjne w Łowiczu

HP 5-22 Łowicz, MCK Łowicz

Kadra MCK w Łowiczu na targach edukacyjnych

W dniu 20.03.2019 roku w Łowiczu odbyła się  coroczna impreza edukacyjna dla młodzieży ostatnich klas szkól gimnazjalnych oraz ósmych klas szkół podstawowych z miasta i okolic. Podobnie jak w ubiegłym  roku organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Łowiczu i  odbyły się one w sali restauracyjnej „Szkiełka”.

 

Swoją ofertę edukacyjną prezentowały szkoły ponadgimnazjalne z Łowicza oraz Zduńskiej Dąbrowy. Swoje stoiska mieli  również Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu oraz przedstawiciele Łowickiej Policji  i Starostwa Powiatowego.

 

Uroczystego otwarcia targów dokonał Starosta Łowicki Pan Marcin Kosiorek. Młodzież gimnazjalna w ciągu całego dnia trwania targów miała możliwość zapoznać się z kierunkami kształcenia poszczególnych szkół, porozmawiać z pedagogami i nauczycielami oraz obejrzeć kroniki szkolne  z osiągnięciami i wydarzeniami wystawiających się placówek.

 

Kadra Hufca 5-22 w Łowiczu na Targach Edukacyjnych

 

Szkoły ponadgimnazjalne przygotowują się do podwójnego naboru. We wrześniu 2019 roku progi łowickich liceów, techników i szkół branżowych przekroczy blisko 1,5 tysiąca absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.

 

Na targach swoje stanowisko prezentowało również łowickie OHP – Hufiec Pracy 5-22 oraz Młodzieżowe Centrum Kariery. Kadra informowała o planowanych przedsięwzięciach, o oferowanych usługach oraz sposobie rekrutacji. Stoisko wzbogacały swoim pokazem uczennice kształcące się w zawodzie fryzjera, które swoje fryzury prezentowały na ,,główkach” oraz na żywych modelkach.

 

Targi edukacyjne 2019 w Łowiczu

 

Uczniowie z całego powiatu przyjechali do Łowicza zapoznać się nie tylko z ofertą poszczególnych placówek na targach, ale również zwiedzić budynki niektórych szkół. Drzwi otwarte zorganizowały dziś m.in. „Ekonomik”, „Blich”, „Hotelarz” oraz ZSP Nr 1 w Łowiczu.

 

Autor zdjęć i tekstu: Agnieszka Stanisławska, Małgorzata Szwarocka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400