2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Program autorski w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

MCK Pabianice

W środę 20.03.2019 r. odbyło się ostatnie już spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. Zajęcia odbywały się w ramach programu autorskiego, pn. „Moja droga na rynek pracy” i były skierowane do młodzieży klasy III uczącej się na kierunku technik mechanizacji i agrotroniki.

 

Podczas zajęć doradca zawodowy i pośrednik pracy MCK omawiali z młodzieżą specyfikę obecnego rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Pośredniczka pracy Młodzieżowego Centrum Kariery szczegółowo opowiadała o warunkach pracy za granicą, branżach w których znajdują zatrudnienie Polacy i specyfice działalności tamtejszych agencji zatrudnienia. Ponadto, dzieliła się swoimi osobistymi doświadczeniami z zakresu pracy i życia w Anglii, gdzie spędziła 13 lat.

 

 

Podczas zajęć młodzież mogła  zapoznać się z zasadami efektywnego poruszania się na rynku pracy jeszcze w trakcie kontynuowania edukacji. Dodatkowo doradca zawodowy przedstawił i omówił szereg informacji dotyczących poprawnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, które stanowią swoistą wizytówkę poszukującego pracy.

 

W ostatnim (trzecim) spotkaniu w ramach programu „Moja droga na rynek pracy” wziął udział przedstawiciel agencji zatrudnienia p. Paweł Konstanciuk. Uczniowie podczas wyświetlania prezentacji multimedialnej dowiedzieli się, na co zwracać uwagę planując wyjazd do pracy za granicę. Rekruter szczegółowo omawiał cechy charakterystyczne rzetelnej agencji, warunki podpisywania umów o pracę, aspekty dotyczące zakwaterowania czy dojazdów do zakładu pracy oraz również dzielił się osobistym doświadczeniem zawodowym zdobytym na zagranicznych rynkach pracy.

 

 

Zajęcia z udziałem kadry MCK Pabianice oraz zaproszonym gościem, jakim był przedstawiciel agencji, spotkały się z zainteresowaniem i aprobatą biorących w nich udział uczniach i nauczycieli.

 

Tekst: Iwona Brożyna – doradca zawodowy

Zdjęcia: Katarzyna Turek – Surowiecka – Pośrednik pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400