2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konkurs fotograficzny o zimie – „Zima w obiektywie”

HP 5-5 Łódź

W pierwszym dniu wiosny kalendarzowej, który przypada 21.03.2019 r. został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny o zimie pt.: „Zima w obiektywie” zorganizowany przez Hufiec Pracy 5-5 w Łodzi.

 

1 miejsce

 

Uczestnicy HP 5-5 w Łodzi przez cały okres zimy nadsyłali fotografie wykonane w plenerze. Przedmiotem konkursu były prace fotograficzne przedstawiające elementy krajobrazów  charakterystycznych dla zimy w różnych miejscach takich jak: park, las itp.

2 miejsce

 

 

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody oraz rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród uczestników a także propagowanie twórczego i kreatywnego myślenia.

 

3 miejsce

 

Wszystkie prace nadesłane przez uczestników  były zgodne z tematem. O wyborze najciekawszych prac decydowała ich oryginalność, jakość i estetyka. Wyłonienie zwycięzcy nie było łatwe. Kadra hufca wybrała trzy najciekawsze zdjęcia.

 

Tekst: Renata Latocha

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400