2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 ŁódĽ,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Lekcja patriotyzmu

HP 5-3 ŁódĽ

Z Piłsudczykiem

W dniu 20 marca br. wychowanków hufca 5-3 w Łodzi odwiedził Pan Ryszard Ju¶kiewicz, Prezes Zwi±zku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Ziemi Łódzkiej.

 

Go¶ć przedstawił postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, i jego zasługi dla naszego kraju. Przypomniał historie odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci. Rozmawiał z młodzież± o patriotyzmie dawniej i dzi¶. Dzi¶ patriotyzm to słowo znane jedynie z lekcji historii lub języka polskiego.

 

W czasie zajęć uczniowie nabyli wiedzę na temat patriotyzmu jako jednej z form solidarno¶ci z innymi oraz dowiedzieli się jak ważne jest okazywanie szacunku dla własnego narodu i kraju.

 

Młodzież z zaciekawieniem słuchała opowiadań Pana Pułkownika. Była to niezwykła lekcja historii, która pogłębiła wiedzę i refleksje na temat postaw patriotycznych dawniej i dzi¶.

 

Tekst i zdjęcia; Izabela Dutkiewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400