2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Warsztat twórczości

MCIZ Zduńska Wola

Uczestnicy warsztatów

W dniu 18 marca 2019 roku doradca zawodowy z MCIZ w Zduńskiej Woli po raz kolejny spotkał się z uczestnikami Środowiskowego Domu Społecznej w Rożdżałach. Tematem spotkania było „Kreatywne i twórcze myślenie”.

 

Twórcze myślenie oznacza zaprezentowanie czegoś nowego. Jest częścią ludzkich umiejętności myślowych. Kreatywność rozumiana jest zarówno jako tworzenie zupełnie nowych pomysłów, jak i zestawienie starych w nowy sposób. To zdolność unikania stereotypów i konwencji. Kreatywność sprzyja otwartemu poszukiwaniu nowych możliwości oraz pozwala utrzymać właściwy stosunek do siebie i innych.

 

Sukces twórczy to w głównej mierze wynik długotrwałego wysiłku i silnej motywacji. Każdy z nas jest w jakimś stopniu twórczy. Już od najmłodszych lat potrafimy nadać własną nazwę nieznanej dotąd rzeczy lub znaleźć zastosowanie dla nowego przedmiotu. Zdolność tę należy ciągle rozwijać. Pozwalały na to warsztaty z doradcą zawodowym, gdzie podczas ćwiczeń grupowych osoby niepełnosprawne te umiejętności doskonaliły.

 

Twórcza postawa, pomysłowość i oryginalność to cechy, które pozwalają na poszukiwanie nowych rozwiązań i uczą radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ważną rolę odgrywa wiara we własne siły i optymizm. Pomaga to w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów życiowych oraz pozwala czerpać radość i satysfakcję z własnego wysiłku.

 

Tekst: Magdalena Niezgodzka – doradca zawodowy MCIZ w Zduńskiej Woli

Zdjęcie: ŚDS Rożdżały

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400