2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wielkanocne inspiracje

HP 5-15 Zduńska Wola

Konkurs na Kartkę Wielkanocną w Hufcu Pracy. Od lewej: Oliwia i Julita

Uczestnicy Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wzięli udział w regionalnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę Wielkanocną, którego organizatorem jest Krajowe Duszpasterstwo OHP.

 

Zadaniem konkursowym było wykonanie kartki wielkanocnej, dowolną techniką płaską. Jak co roku, Karty Wielkanocne są wytworem pracy uczestników koła zainteresowań „Plastyczne inspiracje”.

 

 

Patrycja podczas wykonywania pracy konkursowej

 

Zainteresowania artystyczne młodzieży rozwijają intelekt, pozwalają lepiej rozumieć zjawiska otaczającego świata, kształcą wrażliwość, obserwację i umiejętność oceny. W tym roku Karty Wielkanocne wykonane zostały bardzo starannie, pomysłowo, z zastosowaniem różnych technik plastycznych.

 

Aktywne Hufca Pracy Julia i Marta podczas wykonywania Kart Wielkanocnych

 

W dniu 22.03.2019r 14 prac plastycznych Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli  przekazał  Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi, w celu wyłonienia wojewódzkich laureatów.

 

Karty Wielkanocne wykonane przez uczestników 5-15 Hufca Pracy: ze Zduńskiej Woli, Łasku i Poddębic

 

Celem konkursu jest zachęcenie do osobistego przeżywania Świąt Wielkiej Nocy i refleksji nad sensem świętowania, umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu oraz pobudzenie wyobraźni i przyczynienie się do rozwoju artystycznych uzdolnień młodzieży.

 

Tekst i zdjęcia: Joanna Siemińska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400