2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zajęcia w ramach programu autorskiego pt. „Rola wartości w życiu młodego człowieka”

HP 5-5 Łódź

Uczestnicy wypełniają test wartości wg. skali M. Schelera

 

W ostatnim miesiącu uczestnicy programu autorskiego pt. „Rola wartości w życiu młodego człowieka” wzięli udział w zajęciach poświęconych kształtowaniu własnego katalogu aksjologicznego.

 

12 marca młodzież przy pomocy testu wartości opracowanego według skali Max’a Schelera odpowiedziała sobie na pytania: Jakie wartości uznaję za słuszne?, Co jest dla mnie w życiu ważne?, Co cenię sobie u innych? Uczestnicy zajęć oceniali w skali od 0 do 100 zestaw składający się z 50 kategorii tj. rodzina, zdrowie, wiedza, mądrość itp. Na podstawie punktów przypisywanym poszczególnym kategoriom uczestnicy mieli doskonały obraz tego, co się dla nich liczy.

 

21 marca uczestnicy programu odpowiadali na pytanie: „Jakimi wartościami kieruję się w swojej codziennej egzystencji?” Aby rzetelnie odpowiedzieć sobie na tak postawione pytanie młodzież posłużyła się „Kołem życia” - narzędziem wykorzystywanym w coachingu. Każdy uczestnik indywidualnie, anonimowo mógł uświadomić sobie jakimi wartościami kieruje się na co dzień oraz zastanowić się co należałoby ewentualnie zmienić, aby poprawić swój własny wizerunek.

 

Młodzież pracuje z narzędziem „Koło życia” 

 

Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży ważności hierarchii wartości oraz ukazanie, iż kierowanie się takimi, a nie innymi wartościami oddziałuje na to jak postrzegamy samego siebie oraz w jakim świetle widzą nas inni ludzie. Udział w zajęciach był również motywatorem do chwili refleksji i ewentualnej zmiany wartości, tak aby stały się one pozytywne.

 

Tekst i zdjęcia: Sebastian Grzanka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400