2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Realizacja programu autorskiego „Bądź Aktywny” w PPP Łęczyca

PPP Łęczyca

Doradca zawodowy MCK Ozorków udziela porady zawodowej

W dniu 22.03.2019 r. w ramach realizacji programu autorskiego „Bądź Aktywny – aktywne metody poszukiwania pracy w aspekcie zmieniającego się rynku pracy” w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęczycy, po raz kolejny w tym roku, dyżurowała Monika Pietruszewska – doradca zawodowy z MCK Ozorków, która udzielała osobom przybyłym na spotkanie indywidualnych porad zawodowych.

 

W PPP w Łęczycy zjawili się głównie ludzie młodzi, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy i poszukują swojego pierwszego zatrudnienia, a także tacy, którzy pozostają bezrobotni i ze znalezieniem pracy mają spore problemy. Interesanci chcieli przede wszystkim dowiedzieć się, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz jakie informacje warto w nich zamieścić, tak aby zaintrygować swoją osobą potencjalnego pracodawcę. Ponadto zainteresowała ich także kwestia technik aktywnego poszukiwania pracy. Padło z ich strony również wiele pytań związanych z tym, jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej i jakie inne kroki warto podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Poza tym doradca zawodowy oraz pośrednik pracy udzielili każdemu uczestnikowi spotkania obszernej i szczegółowej informacji na temat zawodów przyszłości oraz zawodów deficytowych, a także zachęcali do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, co w przyszłości może umożliwić i ułatwić dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku pracy.

 

Osoby biorące udział w poradach zawodowych mogły także uzyskać informacje na temat aktualnie dostępnych w PPP w Łęczycy ofert pracy, a także otrzymać od pośrednika pracy wskazówki, jak efektywnie poszukiwać zatrudnienia w Internecie.

 

Dzięki zindywidualizowanemu podejściu i dostosowaniu porad do potrzeb poszczególnych osób wizyta doradcy zawodowego cieszyła się, jak zawsze, ogromnym zainteresowaniem.

Kolejne spotkanie z doradcą zawodowym już w kwietniu.

 

Tekst: Agnieszka Sterlińska – pośrednik pracy w PPP Łęczyca, Monika Pietruszewska – doradca zawodowy w MCK Ozorków

Foto: Agnieszka Sterlińska – pośrednik pracy w PPP Łęczyca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400